Fredag och en vecka med ny skolminister

Nu är det en vecka sedan vi fick en ny skolminister och en ny regeringsförklaring. Det blir spännande att se hur det kommer påverka tankarna kring förskola och skola den kommande mandatperioden.

Det som bekymrar mig dock är att det i regeringsförklaringen inte talas om förskolans roll i utbildningssystemet. En enda gång nämns förskolan; barngrupperna ska bli mindre. Det framgår inte varför och inte heller hur. I samma stycke avhandlas målen kring en generell höjning av lärarnas kompetens samt minskning av desammas administrativa börda. Det är dock oklart om det handlar om hela skolväsendets lärare eller de som är i den obligatoriska formen. För skolledare, som även vi ingår i samma stycke, är målet att stärka oss i vårt pedagogiska ledarskap. Innebär det att även vår administrativa börda ska minskas?

Som den, numer, rutinerade förskolechef jag är så jobbar såklart min reflekterande hjärna på högvarv kring hur jag ska göra om detta bristande förskolefokus till en utmaning. Första delen är nog att själv komma överens i mig själv om hur jag tänker kring barngruppens storlek i relation till verksamhetens kvalitet. Ett ämne för både ett och flera framtida blogginlägg kan jag tro.

I övrigt är det fredag. Veckan har varit fylld med många tankekullerbyttor, en del frustration och väldigt mycket glädje. Så som ett jobb ska vara 🙂

Slutligen undrar jag var Karin Boye skulle placera mig i för människotyp. Jag som har förmånen att röra mig genom livet på alla dess underlag och omgivningar.

”Det finns få saker som säger mer om en människa än hennes bild av livet: om hon ser det som en väg, ett fältslag, ett växande träd eller ett rullande hav.”

 

 

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*