Att fira framgång!

Med guldhattar och tårta firade vi framgång tillsammans igår. Enkäten till vårdnadshavarna slog rekord, både vad gäller antal svar samt med höjda värden inom alla mätområden. Bakom resultaten ligger mycket arbete och det är fantastiskt roligt att se att vi tänker och gör rätt.

Vilka är framgångsfaktorerna då? Ja, det analyserar vi som bäst men redan nu kan vi nog ändå dra slutsatsen att veckobreven som går ut från varje avdelning är en stor del. Där presenteras syfte och genomförande, ofta förstärkt med olika typer av bilder som visar på barnens olika lärandeprocesser. Att som vårdnadshavare ges möjlighet till kontinuerlig insyn och delaktighet ökar både känslan av trygghet och nyfikenheten. Det tror i alla fall vi.

Vi tänker också att veckobreven stärker och utvecklar vår egen reflektion av verksamheten och, därigenom, verksamheten i stort. Att göra sig uppmärksam på det som sker ger vägar till att kritiskt förhålla sig till vad vi erbjuder och inte, hur barnen agerar gentemot våra tankar och var, när och hur vi på bästa sätt möter upp och bjuder in till samtal och möten där vi tillsammans lär och utvecklas. För oss blir veckobreven en del av vårt dokumentationsarbete såväl som en del i det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

Som chef är jag ju dessutom övertygad om att det är var och en av alla pedagoger, som med sin nyfikenhet, sitt engagemang och sina möten med barnen, som genererar nöjdhet hos våra vårdnadshavare. Vi är stolta och vi jobbar vidare i uppdraget och möjligheten att få vara den bästa förskolan för varje barn!

Grymt bra jobbat!

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*